Xe tải daewoo prima 12 tấn gắn cẩu csm 5 tấn – kc6c1 6×2 tại đại lý chính hãng miền nam 11

Xe tải daewoo prima 12 tấn gắn cẩu csm 5 tấn - kc6c1 6x2 tại đại lý chính hãng miền nam 11

Xe tải daewoo prima 12 tấn gắn cẩu csm 5 tấn – kc6c1 6×2 tại đại lý chính hãng miền nam 11