Xe tải Dongfeng B170 – 8.2 tấn gắn cẩu Unic URV370 3 tấn tại đại lý chính hãng

Xe tải Dongfeng B170 - 8.2 tấn gắn cẩu Unic URV370 3 tấn tại đại lý chính hãng

Xe tải Dongfeng B170 – 8.2 tấn gắn cẩu Unic URV370 3 tấn tại đại lý chính hãng